Blog

10 kwietnia 2020

3 poziomy optymalizacji oraz ich korzyści

Kiedy jesteśmy już zdecydowani na wdrożenie procesu optymalizacji sił sprzedaży, czekają nas kolejne trudne decyzje. Taki proces może odbywać się na 3 różnych poziomach, przy czym wdrożenie każdego dodatkowego poziomu może przynosić kolejne korzyści.

  • Poziom 1 – optymalizacja terytoriów
  • Ten rodzaj polega na jednorazowym zbudowaniu optymalnych terytoriów i tras dla Przedstawicieli Handlowych. Zazwyczaj tego rodzaju optymalizacja jest wykonywana w postaci usług bez wdrażania oprogramowania route.plus. Gotowe materiały są przekazywane siłą sprzedaży w postaci prezentacji podsumowującej wyniki oraz plików z mapami i danymi. Proces zakłada jednorazowe przekazanie informacji o przypisaniu klienta do terytorium, obciążeniach wszystkich terytoriów, czasów pracy czy przejeżdżanych kilometrach, a także detaliczne dzienne plany pracy dla każdego terytorium.


  • Poziom 2 – cykliczna optymalizacja
  • Na terytoriach zbudowanych podczas optymalizacji terytoriów, cyklicznie optymalizujemy trasy. Taka optymalizacja może się odbywać np. co kwartał. Każda nowa optymalizacja bierze pod uwagę fakt, że zmieniła się baza klientów, adresy Przedstawicieli Handlowych, itp. Nowi klienci są dodawani do tras, klienci nieaktywni są z tras usuwani, klienci dla których zmieniła się częstotliwość są przeplanowani.


  • Poziom 3 – ciągła optymalizacja
  • Ten typ powoduje, że optymalizacja może zostać uruchomiona w dowolnym momencie. Zazwyczaj jest to optymalizacja weekendowa, która optymalizuje trasy na nowy tydzień. Taka optymalizacja poza zmianami w bazie klientów, bierze także pod uwagę wizyty zarejestrowane przez Przedstawicieli Handlowych w poprzednim tygodniu. Niezrealizowane wizyty są ponownie planowane. Taka optymalizacja daje jeszcze jedną dużą przewagę – możemy na bieżąco planować tzw. kampanie promocyjne. W ramach kampanii możemy na przykład określić, że w następnym tygodniu chcemy pomiędzy środą a piątkiem odwiedzić wszystkie punkty jednej sieci, aby wprowadzić tam nową cenę na nasze produkty.

Każdy poziom optymalizacji daje korzyści. Najbardziej popularnym modelem jest ciągła optymalizacja. Dzięki temu zyskujemy elastyczny sposób kształtowania tras bez zwłoki czasowej w jej wprowadzeniu.