Route Plus

DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM ROUTE.PLUS?

System route.plus służy do ciągłej optymalizacji pracy działu sprzedaży terenowej. Chodzi o to, aby zoptymalizować sposób pracy i nie pozwolić na to, by w kolejnych miesiącach plan pracy przestał być optymalny. Rynek i punkty sprzedaży, które obsługujemy, zmieniają się. Zmieniają się także nasze strategie i sposoby docierania do punktów sprzedaży. System route.plus pozwala nadążyć za tymi zmianami, ponieważ oddaje nam do dyspozycji narzędzie, które pozwala nam szybko i precyzyjnie zoptymalizować nasz model pracy przy zmienionych założeniach. Zamienia nasze strategie biznesowe na zadania dla przedstawicieli handlowych.

Do procesu optymalizacji pochodzimy na dwóch połączonych ze sobą poziomach: na poziomie budowania podziału terytorialnego oraz na poziomie planowania codziennych tras dla przedstawicieli handlowych. Wierzymy, że nie można tych procesów rozdzielać. Jeżeli spróbujemy zbudować terytoria bazując na uproszczeniach np. równej ilości klientów w terytoriach, to po wygenerowaniu tras na tych terytoriach okaże się że jeden przedstawiciel handlowy będzie musiał pracować 9 godzin, a drugi tylko 7 godzin. Dlatego budowanie terytoriów z uwzględnieniem planowania tras jest znacznie bardziej dokładne i efektywne.

 

System wspiera nas swoimi narzędziami na następujących etapach:

  • Podczas procesu projektowania terytoriów, korzystamy z modułów segmentacji klientów, modelowania struktury organizacyjnej oraz z modułu projektowania geograficznego terytoriów.
  • Podczas inicjalnego oraz cotygodniowego planowania tras, mamy do dyspozycji systemy generowania tras oraz moduł tras, w którym trasy można je przeglądać i modyfikować.
  • W trakcie utrzymania systemu moduł raportu wykonania pozwala nam ocenić poziom realizacji planów pracy przez przedstawiciela handlowego, natomiast pozostałe raporty pozwalają na ocenę zgodności założeń np. dotyczących sposobu obsługi klientów z rzeczywistością.
 

Co możemy zyskać dzięki wykorzystaniu systemu route.plus?

  • Podział terytorialny będzie dopasowany do naszej strategii czyli optymalny. Optymalny oznacza, że liczba terytoriów będzie dokładnie dopasowana do sposobu obsługi punktów sprzedaży jaką przyjęliśmy. Terytoria będą także optymalne z punktu widzenia i geografii.
  • W ramach terytoriów wygenerujemy optymalne plany pracy dla każdego przedstawiciela handlowego. Optymalny plan oznacza, że będzie on znacznie szybszy w realizacji i będzie pozwalał na pokonywanie mniejszej liczby kilometrów. Plany pozwolą także na dokładną egzekucję naszych założeń dotyczących np. częstotliwości odwiedzin klientów. Uporamy się w końcu z problemem jeżdżenia zbyt często do klientów nierentownych i odwiedzania zbyt rzadko najlepszych klientów.
  • Będziemy pewni że przedstawiciele handlowi pracują dokładnie tyle czasu, ile założyliśmy. System zaprezentuje nam informacje o obciążeniu każdego terytorium. W przypadku terytoriów przeciążonych będziemy mogli przesunąć część klientów do terytoriów sąsiednich, w przypadku niedociążeń możemy zdecydować o pozyskaniu nowych punktów sprzedaży lub podniesienie częstotliwości obsługi na wysoce rentownych punktach sprzedaży.
  • Kierownicy regionów nie będą musieli zajmować się tworzeniem planów pracy dla podległym im pracownikom. Będą mogli wykorzystać ten czas na pracę na rynku, będąc jednocześnie przekonanym że plany pracy są optymalne. Praca będzie skoncentrowana na zarządzaniu regionem przez definiowanie sposobu obsługi, a nie na mozolnym planowaniu pracy.