Raport wykonania

KROK 9

Zgodność wizyt

Raport wykonania

Na podstawie informacji z urządzeń mobilnych Twoich Przedstawicieli Handlowych, czyli danych z GPS oraz informacji o wizytach – route.plus oferuje raport wykonania planu pracy przez Handlowca. Zebrane dane przedstawiane są w formie procentu wizyt wykonanych w stosunku do wizyt zaplanowanych. Nasz system dopuszcza trzy warianty odwiedzin:

  • klient odwiedzony zaplanowany
  • klient nieodwiedzony zaplanowany
  • klient odwiedzony niezaplanowany.

Ślady z GPS

Raport jest dostarczany dzień po dniu – od momentu wykupienia naszej usługi masz pełną kontrolę nad efektywnością pracy swoich pracowników. Wykonanie dziennego planu pracy możesz także obejrzeć na mapie, na której zaznaczamy ślady z GPS pracownika. Aby ułatwić Ci analizę wykonania planu pracy, dajemy Ci także możliwość eksportu danych z raportu wykonania do standardowego formatu pliku Microsoft Excel.