Route Plus

CO DAJĄ CZĘSTOTLIWOŚCI ODWIEDZIN?

Podstawowym parametrem, na którym bazuje system route.plus jest częstotliwość odwiedzin punktu sprzedaży. Wprowadzenie tego parametru do organizacji bywa często trudne. Często spotykamy się z sytuacją, w której do tej pory to przedstawiciel handlowy był odpowiedzialny za planowanie pracy. Pomimo jego szczerych chęci wykonania tej pracy dobrze, człowiek nie jest maszyną obliczeniową i aby podołać zadaniu musi poświęcić dużą część czasu pracy na jego realizację.