Przygotowanie systemu

 • Uruchomienie systemu

  01
  Uruchomienie systemu to pierwszy krok do rozpoczęcia pracy nad własną strukturą. Przygotujemy dla Ciebie nowy system, dostosowany do Twoich potrzeb.
  Zobacz więcej
 • Import danych

  02
  Do prawidłowego działania systemu konieczne jest zaimportowanie danych pracowników wraz z miejscem zamieszkania oraz klientów z adresami i atrybutami biznesowymi. Dane należy przygotować w pliku Excel i następnie wczytać do systemu.
  Zobacz więcej
 • Konfiguracja systemu

  03
  Skuteczne i najbardziej wydajne korzystanie z systemu możliwe jest dzięki optymalnej konfiguracji — doboru modułów, sposobu definiowania czasu pracy handlowców, obowiązkowych miejscach ich obecności.
  Zobacz więcej
 • Geokodowanie

  04
  Geokodowanie umożliwia nadanie współrzędnych geograficznych na podstawie danych adresowych. Poprawne zdefiniowanie położenia geograficznego klientów i miejsc zamieszkania Przedstawicieli Handlowych jest niezbędne do wyznaczenia miarodajnych tras czy obciążeń terytoriów.
  Zobacz więcej

Projektowanie terytoriów

 • Struktura organizacyjna

  01
  Moduł Drzewo organizacji pozwoli odzwierciedlić występującą w firmie strukturę organizacyjną, a także wydzielić kanały dystrybucyjne. Za jego pomocą można również przypisać stworzone terytoria do poszczególnych Przedstawicieli Handlowych.
  Zobacz więcej
 • Projektowanie terytoriów

  02
  Budowa optymalnych terytoriów handlowych to klucz do dobrze wykorzystanego potencjału sił sprzedaży. route.plus to efektywne narzędzie do budowy spójnych geograficznie i zrównoważonych potencjałem terytoriów.
  Zobacz więcej

Planowanie tras

 • Optymalizacja tras

  01
  Optymalizacja tras jest sercem systemu route.plus. Dzięki niej wygenerujesz najkorzystniejsze trasy dla swoich handlowców i sprawdzisz obciążenia terytoriów.
  Zobacz więcej
 • Modyfikacja tras

  02
  Moduł modyfikacji tras pozwoli Ci na dokładną analizę wygenerowanych tras na mapie oraz dopasowanie ich do Twoich potrzeb. Obejmuje szereg usług związanych z obsługą codziennej pracy Przedstawicieli Handlowych.
  Zobacz więcej
 • Raport wykonania

  03
  Efektywne planowanie tras powinno być poparte ich wykonaniem. route.plus oferuje narzędzie kontroli poziomu realizacji planów pracy, a także pozwoli sprawdzić pozycje GPS podczas wizyt.
  Zobacz więcej

Analizy

 • Wizualizacja danych

  01
  Moduł analiz geograficznych umożliwia prezentowanie danych sprzedażowych i dystrybucyjnych na nowo zaprojektowanych terytoriach.
  Zobacz więcej
 • Obciążenia terytoriów

  02
  Obciążenie terytorium to kluczowy wskaźnik, który świadczy o możliwości realizacji zadań, które są do wykonania. Obciążenie poniżej 100% pokazuje wolny czas do zagospodarowania, powyżej 100% o przeciążeniu danego terytorium.
  Zobacz więcej