Wizualizacja danych

KROK 10

Co to jest wizualizacja danych?

Reprezentacja wizualna danych otacza nas na każdym polu działalności, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Przystosowanie do odbioru tak zdefiniowanego przekazu jest pojęciem pierwotnym i całkowicie naturalnym. Percepcja wzrokowa jest potężnym narzędziem stymulowanym przez środowisko już od najmłodszych lat każdego człowieka. Dzięki temu mechanizmowi przyswajanie informacji przedstawionych w sposób graficzny cechuje się większą jakością, a możliwości przeprowadzania złożonych analiz na tak przedstawionych danych zdecydowanie wzrastają. W porównaniu efektywności przetwarzania danych wyrażonych w różny sposób przekaz wizualny bezsprzecznie dominuje nad treściami ujętymi w formie tekstowej czy tabelarycznej.

Wizualizacja danych jest to proces graficznego przedstawienia zbioru informacji. Taki sposób przekazu przynosi wiele wymiernych korzyści w obszarze szerokiego spektrum planowania i organizacji pracy. Systematyczne tworzenie zobrazowań danych pozwala obserwować trendy, prognozować kierunki zmian oraz stymulować danymi w celu dostosowania założeń działalności firmy do obecnych czy przewidywanych warunków. Wizualizacja danych charakteryzuje się efektywniejszym przekazem do odbiorcy niż surowe dane przedstawione w formie tabel czy tekstu. Skuteczniejszym sposobem uwzględniającym rodzaj danych oraz cel ich przedstawienia jest grafika, na podstawie której można podejmować dużo bardziej świadome decyzje biznesowe.

Wizualizacja danych w route.plus

System route.plus wyposażony jest w możliwość tworzenia wizualizacji danych oraz tworzenia raportów na temat danych sprzedażowych bazując na podkładach mapowych. Program, do tworzenia wizualizacji danych prowadzi analizy, na podstawie których można generować np.: raporty efektywności sprzedaży, zasięgi poszczególnych dystrybutorów lub grup produktowych. Ponadto tworzenie wizualizacji danych w łatwy i przystępny sposób może pomóc zobrazować Tobie i Twoim współpracownikom tendencje, kierunki rozwoju oraz ewentualną konieczność wprowadzenia zmian w strategii firmy.

Wizualizacja danych

Skorzystanie z modułu programu do tworzenia wizualizacji danych wymaga wprowadzenia:

  • Danych transakcyjnych np. sprzedaż lub dystrybucja produktów. Dane te należy zaimportować w pliku łącznie z identyfikatorem klienta, którego dotyczą. Dane można dodatkowo uzupełnić o atrybuty, na podstawie których odbywać się będzie filtrowanie np.: produkty lub grupy produktowe czy dystrybutorzy.
  • Wizualizacja danych
  • Danych dotyczących terytoriów. Zaprojektowanie w systemie terytoriów do pracy dla poszczególnych Przedstawicieli Handlowych daje możliwość użycia ich jako warstwy mapowej do wizualizacji danych. W przypadku braku przygotowania obrysu terytoriów istnieje możliwość skorzystania z wizualizacji regionów z podziałami administracyjnymi na jednostki powiatowe czy gminne.

Duże zbiory surowych danych stanowiących podstawę Twojej działalności należy właściwie interpretować, by świadomie i elastycznie reagować na wszystkie bodźce kierowane przez rynek. Program do wizualizacji danych jest pomocnym narzędziem, dzięki któremu praca na zbiorach danych przedstawionych w formie graficznej staje się przystępna, wydajna i intuicyjna.