Wizualizacja danych

KROK 10

Dane wykorzystywane przy wizualizacji

Wizualizacja danych

W systemie route.plus można tworzyć raporty i wizualizacje danych sprzedażowych na bazie map. Do skorzystania z tego modułu potrzebujemy następujących danych:

  • Dane transakcyjne np. sprzedaż lub dystrybucja produktów. Dane te muszą zostać zaimportowane w pliku łącznie z identyfikatorem klienta, którego dotyczą. Dane można dodatkowo uzupełnić o wymiary, po których będzie możliwość filtrowania np.: produkty lub grupy produktowe czy dystrybutorzy.
  • Wizualizacja danych
  • Dane dotyczące terytoriów. Jeżeli zaprojektowałeś w systemie terytoria Przedstawicieli Handlowych, to będziesz mógł użyć ich jako warstwę mapową do wizualizacji. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to będziesz mógł skorzystać jedynie z podziałów administracyjnych jak powiaty czy gminy. Na załączonym ekranie widać wartość sprzedaży dla jednego dystrybutora za ostatnie 12 miesięcy pokazane na bazie warstwy powiatów.

Tego typu raporty mogą służyć np. do tworzenia raportów efektywności sprzedaży, zasięgów poszczególnych dystrybutorów lub grup produktowych.