Import danych

KROK 2

Automatyzacja procesu

Praca z systemem jest możliwa dzięki wcześniejszemu załadowaniu odpowiednich danych. Jeżeli planujesz, wczytywać dane cyklicznie np. raz dziennie to ten proces można zautomatyzować. W module importu można ustawić prace automatycznego wczytywania danych za pomocą serwera lub skrzynki pocztowej.

Przygotowanie danych importowych

System umożliwia załadowanie następujących danych:

 1. 1. Klienci
 2. Import danych klientów

  Dane punktów sprzedaży, do których docierasz lub chciałbyś dotrzeć. W przypadku klientów w pliku muszą zostać zawarte następujące pola:

  • Id – unikalny identyfikator klienta
  • Nazwa
  • Adres podzielony na pola miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu
  • Atrybuty biznesowe jak sieci, kategorie czy przedziały obrotów sprzedaży
  • Id pracownika – opcjonalne pole, obecne przypisanie klienta do pracownika.

 3. 2. Pracownicy
 4. Import employee data

  Te dane mogą zostać wczytane za pomocą modułu importu lub manualnie na późniejszym etapie podczas budowania struktury organizacyjnej. Najważniejsze jest wczytanie danych Przedstawicieli Handlowych, jednak jeżeli planujesz zbudowanie w systemie także całej struktury organizacyjnej, wczytanie danych Menagerów Regionalnych usprawni Ci dalszą pracę. Plik z pracownikami powinien zawierać następujące pola:

  • Id – unikalny identyfikator klienta
  • Imię i nazwisko lub kod pracownika
  • Adres podzielony na pola miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu
  • Stanowisko.