Struktura organizacyjna

KROK 5

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Struktura organizacyjna firmy handlowej to ustalona hierarchia wewnątrz przedsiębiorstwa, na którą składają się zależności pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Prowadzenie przez firmę rekrutacji kolejnych pracowników, objęcie swoją działalnością nowych terytoriów, które wymagają przypisania osób odpowiedzialnych za realizację strategii firmy, prowadzi do konieczności usystematyzowania hierarchii, przypisania zakresu odpowiedzialności oraz odpowiednich uprawnień. Skutecznym rozwiązaniem przynoszącym korzyści na gruncie organizacyjnym jest wdrożenie schematu organizacyjnego, czyli przedstawienia struktury organizacji firmy w sposób graficzny. Zastosowanie struktury organizacyjnej wnosi klarowny obraz podziału pracy oraz w przejrzysty sposób ukazuje sieć łączącą osoby przypisane do konkretnych stanowisk. Wprowadzenie takiego rozwiązania podnosi efektywność koordynacji pracy, skuteczność egzekwowania realizacji założeń czy przypisywania nowych obowiązków pracownikom.

Moduł – Drzewo organizacji

Budowa aplikacji route.plus opracowana jest w taki sposób, by codzienna praca w systemie była dla Ciebie przyjemna i skuteczna. Umożliwia to moduł „Drzewo organizacji”, który zaprojektowany jest do tworzenia struktury organizacyjnej firmy handlowej. Program do tworzenia schematów organizacyjnych w przystępny sposób przedstawia strukturę oraz hierarchię panującą w firmie. Struktura organizacyjna działu sprzedaży podnosi efektywność optymalizacji planów pracy. Ponadto możliwe jest również wydzielenie poszczególnych regionów bądź obszarów sprzedażowych, a także wyodrębnienie kanałów dystrybucji. Drzewo organizacji tworzy przejrzystą strukturę, która odzwierciedla relacje zawodowe panujące wewnątrz firmy. Zrekrutowani pracownicy w łatwy sposób mogą zostać przypisani do swoich przełożonych oraz do terytoriów, na obszarze których będą realizowali plany biznesowe. Wprowadzanie zastępstw za poszczególnych Przedstawicieli Handlowych odbywa się bez zbędnego chaosu, w krótkim procesie edycji odpowiednich atrybutów.

Tworzenie struktury organizacyjnej

Drzewo organizacji

Tworzenie struktury organizacyjnej firmy handlowej w module „Drzewo organizacji” odbywa się w intuicyjny i nieskomplikowany sposób. Do każdego członka nadrzędnej struktury organizacyjnej firmy dodać można podlegających mu pracowników oraz przypisać atrybuty uzupełniając odpowiednie pola w trybie edycji. Wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu, dzięki temu szybko odnajdziesz dane podstawowe czy adres pracownika. Każda z wprowadzonych do struktury organizacyjnej osób posiada przypisane terytorium odpowiadające obszarowi jej pracy. W procesie wdrażania nowego pracownika jest to bardzo użyteczne narzędzie, za pomocą którego można pokazać w jakim miejscu w strukturze organizacyjnej aktualnie się znajduje. Liczne zmiany dokonywane na pokładzie Twojej firmy nie muszą wiązać się z całkowitą reorganizacją dotychczasowych zapisów zależności pomiędzy pracownikami, a jedynie aktualizacją odpowiednich informacji.

Dzięki tak przygotowanej strukturze organizacyjnej firmy, analiza zaplanowanych tras i zasięgów geograficznych terytoriów staje się znacznie wydajniejsza, a struktura działu sprzedaży czytelniejsza.