Geokodowanie

KROK 4

Dane adresowe

Precyzyjna lokalizacja punktów adresowych oraz dokładne określenie danych terytorialnych zyskują coraz większą wartość strategiczną dla wielu sektorów gospodarki. Rozwój technologii, usług geolokalizacyjnych oraz dostępność danych geograficznych z całego świata wpływają na poprawę skuteczności i wydajności przedsiębiorstw realizujących swoją strategię poprzez bezpośredni kontakt z klientem.

W zadaniach dotyczących obliczenia odległości pomiędzy punktami (nastąpić to może jako bezpośredni pomiar w linii prostej oraz na podstawie sieci dróg) i oszacowania czasu potrzebnego na przemieszczenie się z punktu A do punktu B wykorzystuje się geokodowanie adresów.

Co to jest geokodowanie?

Geokodowanie polega na ustalaniu współrzędnych geograficznych na podstawie danych adresowych t.j. kod pocztowy, miasto, ulica, numer budynku. Dzięki przypisaniu punktom współrzędnych geograficznych są one nanoszone na mapę cyfrową w miejscu odpowiadającym rzeczywistej lokalizacji, przez co punkty uwzględniane w procesie planowania stanowią precyzyjną, a nie przypadkową wartość. Na podstawie prawidłowo zdefiniowanych lokalizacji klientów w łatwy sposób można ich przypisać do terytorium, w granicach którego się znajdują.

Istotną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie danych dotyczących adresów klientów oraz pracowników przekazywanych w plikach importowych. Dzięki poprawnie wprowadzonym danym geokodowanie będzie efektywniejsze poprzez precyzyjne wyszukiwanie współrzędnych geograficznych lokalizujących odpowiednie adresy.

Poziomy dokładności geokodowania

Geokodowanie

W naszym systemie scharakteryzowanych jest pięć poziomów dokładności geokodowania, do których kwalifikuje się wprowadzane dane adresowe w zależności od ich jakości. Poniżej przedstawione zostały poziomy dokładności geokodowania w kolejności od najmniejszej do największej:

  1. 1. Brak przypisania lokalizacji
  2. 2. Przypisanie środka miejscowości
  3. 3. Przypisanie środka ulicy
  4. 4. Wynik geokodowania automatycznego
  5. 5. Wynik geokodowania manualnego

Geokodowanie manualne praktykowane jest zazwyczaj jako zadanie dla Przedstawicieli Handlowych, którzy znając dokładną lokalizację klienta, mogą precyzyjnie określić jego położenie w systemie.

Celem geokodowania jest ustalenie poprawnych współrzędnych geograficznych jak największej liczbie punktów, ale także przypisanie im możliwie największej zgodności położenia w rzeczywistości i w systemie. Im więcej precyzyjnie określonych lokalizacji punktów, tym wiarygodniejsze wyniki wyznaczania zoptymalizowanych tras, obliczania odległości pomiędzy punktami, czasu pracy czy obciążeń terytoriów.