Projektowanie terytoriów

KROK 6

Budowanie terytoriów handlowych

Projektowanie terytoriów

Po wcześniejszym zdefiniowaniu struktury organizacyjnej nasi specjaliści są w stanie zbudować optymalne i spójne terytoria handlowe. Ich rozplanowanie zależne jest nie tylko od rozmieszczenia bazy klientów, ale także od miejsc zamieszkania Przedstawicieli Handlowych. Wielkość terytorium, jego kształt oraz liczba klientów do niego przypisana nie jest dla każdego obszaru jednakowa, co powiązane jest z wyżej wymienionymi czynnikami. Dzięki tym różnicom czas pracy Handlowców w różnych terytoriach jest porównywalny.

Zachowanie relacji Przedstawiciel Handlowy – Klient

Projektowanie terytoriów

Chcąc zachować poszczególne relacje pomiędzy pracownikami a ich klientami, możesz określić, który z przedstawicieli powinien obsługiwać danego klienta. Aby to zrobić, wystarczy do pliku importowego z danymi klientów dołączyć dodatkową kolumnę, w której zawrzesz informację o przypisanym do niego przedstawicielu.

Istnieje też możliwość wcześniejszego wytyczenia stałych granic regionów czy obszarów sprzedażowych, w których granicach zbudujemy dla Ciebie terytoria. Będziesz miał wtedy pewność, że klienci pozostaną w danym regionie bądź obszarze sprzedażowym. Obecnie pracujemy nad nowym modułem, dzięki któremu będziesz w stanie sam wyznaczyć granice terytoriów handlowych.