Optymalizacja tras

KROK 7

Planowanie i optymalizacja tras handlowców

Specyfikacja procesu

Optymalizacja tras

Optymalizacja tras Przedstawicieli Handlowych jest procesem, który możemy opisać w następujących punktach:

 • Posiada jeden cel – planowanie tras handlowych, przy założeniu spełnienia wszystkich podanych ograniczeń. Cel jest zawsze wyrażany w czasie pracy jako najbardziej kosztownym elemencie.
 • Działa zawsze na bazie jednego terytorium (jednak można równocześnie uruchamiać optymalizacje na wielu terytoriach). Terytorium składa się z klientów oraz obiektów specjalnych takich jak miejsce zamieszkania PH, magazyn czy biuro.
Optymalizacja tras
 • Tworzy trasy zgodnie z przyjętymi ograniczeniami jak np.:
  • czas pracy nie może przekroczyć 8h
  • klient o Id: 123 musi być odwiedzany we wtorki
  • trasa nie może zawierać więcej niż 18 klientów
  • planuje wizyty zgodnie z przyjętymi czasami wizyty i częstotliwościami.
 • W procesie optymalizacji tras biorą udział tylko klienci, których udało się zgeokodować.

Lista dostępnych ograniczeń, z których można skorzystać, jest znacznie dłuższa, a jej opis jest dostępny w module konfiguracji.

Trasy bezpośrednio po optymalizacji można przeglądać w module tras.