Optymalizacja tras

KROK 7

Planowanie i optymalizacja tras handlowców

Współczesna dynamika rozwoju kręgów biznesowych, duża konkurencja na rynku w obszarze większości prowadzonych działalności, dążenie do poprawy jakości oferowanych usług, przy zachowaniu odpowiedniego rachunku ekonomicznego, narzuca konieczność szybkiego reagowania na bodźce zewnętrzne oraz poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań. Mapowanie elementów stanowiących bazę przedsiębiorstwa, wnikliwa analiza relacji zachodzących pomiędzy nimi, projektowanie zmian, integracja czynników kształtujących strategię firmy, wynikają z dążenia do adaptacji przedsiębiorstwa do sytuacji na rynku. Efektywnym sposobem na ukształtowanie odpowiedniego kierunku działalności firmy bazującej na pracy Przedstawicieli Handlowych jest optymalizacja trasy przejazdu, które wpisane są w ich codzienny plan pracy do wykonania.

Optymalizacja tras jest to kompleksowy zespół procesów opartych na działaniu programu do poszukiwania najskuteczniejszych rozwiązań w celu wygenerowania planu tras dla Przedstawicieli Handlowych. Zadanie definiowane narzędziom stosowanym do optymalizacji tras to zaplanowanie wizyt w odpowiednich punktach w sposób racjonalny i logiczny przy założeniu najbardziej optymalnego stosunku aspektu geograficznego do czasowego. Optymalizację procesów można wyrazić jako wynik relacji pomiędzy klientami, ich wymaganiami i specyfikacją założeń oraz planowaniem działania Przedstawicieli Handlowych, zarządzaniem i kooperacją w łańcuchu obsługi.

Specyfikacja procesu

Optymalizacja tras

Program do planowania trasy dla Przedstawicieli Handlowych charakteryzuje się następującymi założeniami:

 • Poddaje analizie rozwiązania w granicach jednego terytorium – optymalizacja trasy wywoływana jest na bazie danych definiujących konkretne terytorium w celu wyszukania najlepszych wyników. Optymalizację tras można również uruchamiać równocześnie na wielu terytoriach. Terytorium składa się z bazy danych o klientach oraz o obiektach specjalnych takich jak miejsce zamieszkania Przedstawiciela Handlowego, adres magazynu czy biura.
 • Posiada jeden cel – planowanie tras przejazdu z uwzględnieniem wszystkich nałożonych ograniczeń. Cel jest zawsze wyrażany w czasie pracy jako najbardziej kosztownym elemencie.
Optymalizacja tras
 • Tworzy zoptymalizowane trasy zgodnie z przyjętymi ograniczeniami takimi jak np.:
  • czas pracy nie dłuższy niż 8h,
  • planowanie wizyt u klienta o danym identyfikatorze w ustalone dni tygodnia,
  • maksymalna liczba klientów w trasie,
  • planowanie tras zgodnie z przyjętą długością trwania wizyt oraz częstotliwością odwiedzin w danym miejscu.
 • Analiza danych i wyszukiwanie zoptymalizowanych planów tras w oparciu o bazę zgeokodowanych klientów.

Lista dostępnych ograniczeń, z których można skorzystać, jest znacznie dłuższa, a jej opis jest dostępny w module konfiguracji.

Trasy bezpośrednio po optymalizacji można przeglądać w module tras.

Doświadczenie z pracy nad wdrożonymi projektami, w których zastosowano optymalizację w procesie planowania tras dla Przedstawicieli Handlowych, pokazuje wiele korzyści jakie odnotowują przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie do potrzeb rynku czy wzrost elastyczności operacyjnej. Przekłada się to wymiernie na wzrost wartości sprzedaży, redukcję kosztów działalności gospodarczej, wzrost poziomu wykorzystania zasobów ludzkich oraz co jest równie istotne jak wartość materialna, satysfakcję klienta.