Blog

17 maja 2018

System planowania i optymalizacji tras Przedstawicieli Handlowych – route.plus

Obciążenia terytoriów

System route.plus służy do ciągłej optymalizacji pracy działu sprzedaży terenowej. Chodzi o to, aby zoptymalizować sposób pracy i nie pozwolić, by w kolejnych miesiącach plan pracy przestał być optymalny. Rynek i punkty sprzedaży, które obsługujemy, ulegają zmianie. Zmieniają się także nasze strategie i sposoby docierania do punktów sprzedaży. System route.plus pozwala nadążyć za tymi zmianami, ponieważ daje do dyspozycji narzędzie, które pozwala szybko i precyzyjnie zoptymalizować nasz model pracy przy zmienionych założeniach. Zamienia nasze strategie biznesowe na zadania dla Przedstawicieli Handlowych.

Do procesu optymalizacji podchodzimy na dwóch połączonych ze sobą poziomach: na poziomie budowania podziału terytorialnego i na poziomie planowania codziennych tras dla Przedstawicieli Handlowych. Wierzymy, że nie można tych procesów rozdzielać. Jeżeli spróbujemy zbudować terytoria, bazując na uproszczeniach np. równej ilości klientów w terytoriach, to po wygenerowaniu tras na tych terytoriach okaże się, że jeden PH będzie musiał pracować 9h a drugi tylko 7h. Dlatego budowanie terytoriów z uwzględnieniem planowania tras jest znacznie dokładniejsze i efektywniejsze.

System wspiera nas swoimi narzędziami na następujących etapach:

  • Podczas procesu określanego jako projektowanie terytoriów, korzystamy z modułów segmentacji klientów, modelowanie struktury organizacyjnej oraz z modułu projektowanie geograficzne terytoriów.
  • Podczas inicjalnego oraz cotygodniowego planowania tras, mamy do dyspozycji systemy generowania trasówek oraz moduł, w którym można przeglądać i modyfikować trasy.
  • W trakcie utrzymania systemu moduł raportu wykonania pozwala nam ocenić poziom realizacji planów pracy przez PH natomiast pozostałe raporty pozwalają na ocenę zgodności założeń np. dotyczących sposobu obsługi klientów z rzeczywistością.

Co możemy zyskać dzięki wykorzystaniu systemu route.plus?

  • Podział terytorialny będzie dopasowany do naszej strategii, czyli optymalny. Oznacza to, że liczba terytoriów będzie dokładnie dopasowana do sposobu obsługi punktów sprzedaży, jaką przyjęliśmy. Terytoria będą także optymalne z punktu widzenia i geografii.
  • W ramach terytoriów wygenerujemy optymalne plany pracy dla każdego PH. Optymalny plan oznacza, że będzie on znaczenie szybszy w realizacji i będzie pozwalał na pokrywanie mniejszej liczby kilometrów. Plany pozwolą także na dokładną egzekucję naszych założeń dotyczących np. częstotliwości odwiedzin klientów. Uporamy się w końcu z problemem jeżdżenia zbyt często do klientów nierentowanych i odwiedzania zbyt rzadko najlepszych klientów.
  • Będziemy pewni, że PH pracują dokładnie tyle czasu, ile założyliśmy. System zaprezentuje nam informacje o obciążeniu terytorium. W przypadku terytoriów przeciążonych będziemy mogli przesunąć część klientów do terytoriów sąsiednich, w przypadku niedociążeń możemy zdecydować o pozyskaniu nowych punktów sprzedaży lub podniesieniu częstotliwości obsługi na wysoce rentowych punktach sprzedaży.
  • Kierownicy regionów nie będą musieli zajmować się tworzeniem planów pracy dla podległych im pracownikom. Będą mogli wykorzystać ten czas na prace na rynku, będąc jednocześnie przekonanym, że plany pracy są optymalne. Praca będzie skoncentrowana na zarządzaniu regionem przez definiowanie sposobu obsługi, a nie na mozolnym planowaniu pracy.